25.5.2019
NOČNÝ POLMARATÓN KOŠICE

7km / 21km


NOČNÝ POLMARATÓN KOŠICE 2019

ORGANIZÁTOR

www.behomat.sk

TERMÍN 25. máj 2019, sobota

ŠTART- CIEĽ Golfové ihrisko Alpinka Košice, Čermeľské údolie - Alpinka 3650 20:15 h : 7km, 21km (7km 3,5km okruh) (21km 6x 3,5km) lesná cesta – asfalt.

VYHODNOTENIE 7 km 21.15h 21 km 22.30h

REGISTRÁCIA Štartovné 15€. Pretekári sa na podujatie registrujú iba On-line (http://www.pretekaj.sk), nieje možná na mieste podujatia. IBA ONLINE. Do 17.5.2018 20.00h. Limit 200 bežcov. ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA!!! Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.

KATEGÓRIE

21km M - muži - total

21km Z - ženy - total

21km mix Muž + žena - total

7km M – muži – total

7km Z – ženy – total

Benefity: Finišérska kovová medaila, bežecká čelenka,štartovné číslo,občerstvenie – voda, ovocie, tombola.

Spôsob platby: Štartovné môžete zaplatiť on-line priamo cez portál pretekaj.sk Vyzdvihnutie štartového balíčka: Na mieste behu. Sobota 25.5.2019 od 18:00 – 19:30 hod Harmonogram: 18:00 - 19:30 prezentácia bežcov (vyzdvihnutie štartového čísla) 19:30 hod losovanie tomboly 20:15 hod štart cestného behu na 21km, 7km POVINNÁ ČELOVKA 21:15 hod vyhodnotenie 7km behu 22:30 hod vyhodnotenie 21km behu

ODMENY Víťazi v kategóriach budú vyhlásení iba ak v danej kategórii dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári. Ceny získavajú prví traja pretekári v kategórii total, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári. V každej kategórii účastnícka medaila po behu. (povinna čelovka na 21km,7km)

OBČERSTVENIE Pre bežcov cestného behu na 7, 21 km bude zabezpečená voda na každých 3,5km. Pre všetkých bežcov bude občerstvenie zabezpečené v cieli – voda, ovocie. ŠATŇA,wc K dispozícií bude úschovňa a wc v priestoroch golfového ihriska.

MERANIE ČASOV Pre meranie časov bude elektronicky (čip). Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli.

PROTESTY Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE vozidlá Záchrannej služby, vozidlá organizačného výboru, lekár

POISTENIE Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Každý Účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA • Všetci účastníci Podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov! • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí. • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s povolením organizátorov. https://www.golf-alpinka.sk/-online-stream